[Cẩn thận] Tần xuất hiển thị quảng cáo ở nguồn traffic

Trong vài tuần qua tôi đã test cái tần suất hiển thị quảng cáo. Có lẽ bạn đã nhìn thấy chúng khá nhiều lần mỗi khi tạo chiến dịch, đây là một ví dụ trên PopAds.

Tần suất hiển thị quảng cáo, thường được gọi là frequency caps – tức là một người dùng được phép xem quảng cáo bao nhiêu lần mỗi ngày, hoặc mỗi giờ. Khi hết lượt, thì họ sẽ không nhìn thấy quảng cáo đó nữa.

Ý tưởng rất đơn giản, nếu có người truy cập website và thấy quảng cáo của bạn 10 lần, nhưng họ không click, thì có thể anh ta không quan tâm, vậy nếu anh ta không quan tâm thì chúng ta không cho anh ấy xem quảng cáo nữa, và sẽ hiển thị quảng cáo tới người khác.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top