[Case Study] Chiến dịch sweepstakes Multi-Geo ($10.000 lợi nhuận)

Offer Vertical: Sweepstakes
Payout: $20
GEO: Multiple
Affiliate Network: Clickdealer
Traffic Network: PropellerAds, Adsterra, AdCash
Traffic Type: POP/PPV

Giới thiệu

Đây có lẽ là case study lớn nhất của tôi. Tôi sẽ giải thích chi tiết cách mà tôi kiếm hơn $10.000 lợi nhuận trong một chiến dịch vào năm ngoái (2019) – chiến dịch này vẫn đem lại lợi nhuận vào hôm nay – Tháng 9 năm 2020.

Đây là chiến dịch sweepstakes trên Pop/PPV traffic.

Nhưng bạn nào cứ bảo Pop hết thời thì hãy nhìn đây:

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top