[Case study] Chiến thuật CC Submit trên Adsterra

Offer Vertical: Sweepstakes
Payout: $24, Multiple
GEO: France, Multiple
Affiliate Network: Clickdealer
Traffic Network: Adsterra
Traffic Type: POP/PPV
Tracker: Binom 

Giới thiệu

Để minh hoạ cho chiến thuật này, thì tôi dùng một chiến dịch CPA. 

Bởi vì nếu không viết đến nơi đến chốn, thì khi người đọc áp dụng mà có sai sót, thì họ sẽ tổn thất nhiều tiền.

Tôi không muốn làm bạn đọc thất vọng, cũng không muốn các thành viên VIP gặp áp lực lớn.

Vậy nên tôi sẽ tiết lộ một bí quyết kiếm tiền thật sự với chiến dịch CPA.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top