Mặt đen tối của thế giới Affiliate marketing

Khi chơi game thì sẽ có người dùng hack – thế giới affiliate marketing cũng không ngoại lệ.

Bạn có muốn biết người ta phá luật như thế nào không? Đơn giản – đăng nhập vào affiliate network, và xem các điều khoản luật lệ của họ. (bạn có thể làm tương tự với traffic network).

Nếu advertiser yêu cầu affiliate KHÔNG được làm điều gì đó, thì bạn có thể thấy rất nhiều affiliate cứ làm.

Giống như khi nhìn một căn nhà, bạn không thấy có con chuột nào, nhưng khả năng là có nhiều chuột ẩn chốn đâu đó.

Nói vậy cho vui tý thôi. Sau đây tôi sẽ đưa ra một vài điều gian lận thường thấy ở thế giới affiliate.

Không phải tất cả, nhưng đó là những điều phổ biến.

Từ chối trách nghiệm: Tôi chỉ viết những điều mà tôi thấy, và không chịu trách nghiệm nếu bạn gặp tổn thất gì khi cố làm theo. Bạn tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Ok, bắt đầu thôi.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.Scroll to Top