[Toàn tập] Mã script tăng chuyển đổi cho landing page

Dưới đây là cẩm năng toàn tập, bao gồm các mã script hữu dụng mà bạn có thể dùng trên landing page.

Một số mã script khá độc đáo do thành viên đóng góp, khá ấn tượng, sẽ được để ở phần bên dưới.

Chèn các mã script này vào landing page sẽ giúp tăng chuyển đổi, nhưng một số ad network có thể không cho phép. Vậy nên, bạn hãy tuân thủ chính sách của nguồn traffic và tự đưa ra điều chỉnh thích hợp.

Dưới đây là một số mã Javascript:

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top