Top 10 thủ thuật PopAds cơ bản.

Không nói nhiều, dưới đây là 10 thủ thuật PopAds cơ bản.

1. Kiểm tracking bảng Inventory.

Truy cập bảng inventory tại đây: https://www.popads.net/traffics/inventory

Trước khi tạo chiến dịch, cần kiểm tra bảng inventory để biết lượng traffic và tình trạng cạnh tranh.

  1. Đảm bảo đủ lượng traffic. Nếu có quá ít traffic ở GEO mà bạn cần, bạn cần tìm nguồn traffic khác.
  2. Bạn cần tìm GEO có lượng traffic cao, giá bid trung bình thấp, ít cạnh tranh. Trong hình trên, tôi có đánh dấu một số GEO tiềm năng.

    Nội dung bị khóa.

    Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

    Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top