14. Tạo chiến dịch Retargeting cho quảng cáo Google Ads.

Trong marketing có một quy tắc, được gọi là quy tắc số 7. Một người phải xem quảng cáo ít nhất 7 lần thì họ mới đưa ra hành động.

Vậy nên chỉ chạy quảng cáo Google, Facebook, Pop, Native, Push thôi thì chưa đủ, còn cần tạo chiến dịch tiếp thị lại. Để người dùng liên tục nhìn thấy quảng cáo, từ đó đưa ra quyết định mua hàng.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top