15. Thực hành gọi ra thông tin người dùng để tăng chuyển đổi

Gọi ra thông tin của người dùng là một cách rất hay để tăng chuyển đổi. Ví dụ: Chúc mừng người dùng iPhone 11 đã được khuyến mại 50%. Ưu đãi chỉ dành cho khách hàng tại Quận 1 – TP Ho Chi Minh – Viet Nam.

Trong video này, chúng ta cùng nhau thực hành nhé.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top