8. Thực hành thử nghiệm chạy chiến dịch quảng cáo trên Mobidea push

Chạy thử chiến dịch trên Mobidea push. Họ mới ra mạng push này, test thử xem sao. Cách thiết lập rất dễ nếu bạn đã học affiliate cơ bản ở Khu cấm địa.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top