7. Cách upload conversion thủ công: BeMob AdFlex

Trong những video vừa rồi, tôi đã thiết lập postback URL sai. Hậu quả là BeMob không đo được chuyển đổi từ AdFlex. Chính vì thế, trong video này, tôi phải cập nhật chuyển đổi một cách thủ công.

Nhưng rất vui vì đã sửa được postback URL. Vì nếu không có postback URL thì thật quá đau đầu.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top