[VIDEO] Thực hành Thêm nút CTA vào trang thu Push để tăng chuyển đổi.

Chúng ta sẽ tiến hành thêm CTA vào landing page push để chạy quảng cáo. Nói dân dã gọi là “kiếm ăn”. Nói chuyên nghiệp thì gọi là “tự tạo và quản lý nguồn traffic”.

Khi bỏ qua bên trung gian là nguồn traffic, thì chắc chắn sẽ ăn được nhiều hơn, những affiliate lớn họ đều chơi như vậy.

Vậy thì, cứ học theo các affiliate lớn thôi.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top