[Case Study] CPA Offer ngách Home Improvement – Quốc gia: Brazil 43,89% ROI.

Lưu ý: Đây là một chiến dịch ví dụ đơn giản, dễ hiểu, mang tính thực chiến. Đối với những case study chuyên sâu, bạn hãy vào vùng “cấm địa” nhé.

Nhiều affiliate rất quan tâm tới việc nghiên cứu thị trường. Nhiều người đang lùng tìm những công thức, chiến thuật. Câu hỏi mà tôi gặp thường xuyên nhất là: “Bạn có case study nào không?”.

Chà.

Có! Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn một chuyên gia affiliate, tên là Roman. Anh là một pro marketer, từng là chuyên viên đánh giá lưu lượng traffic từ PropellerAds.

Trong bài viết này, anh ấy sẽ đưa ra một case study, và chia sẻ một số kinh nghiệm, chiến thuật của mình.

Sẵn sàng chưa? OK, bắt đầu.

Chúng tôi tìm được offer này trên AdCombo:

Offer: Max TV.
Hình thức: CPS.
GEO: Brazil
Hoa hồng: $44.
Loại quảng cáo: Push Notifications
Thời gian: Ngày 19 tháng 9 đến ngày 28 tháng 10, 2018.
Chạy quảng cáo hết: $2344
Doanh thu: $3373
Lợi nhuận: $1029
ROI: 43,89%

Creatives.

Đây là creatives được dùng.

Icon.

Biểu tượng hình cầu với từ “Noticia” / News – Mô tả chủ đề tin tức.

Banner.

Ad copy.

Tiêu đề: Forma legal simples de ver / A simple way to watch
Mô tả: TV por cabo GRATUITAMENTE: leve a sua… / Cable TV for FREE: Grab…

Pre-lander.

Landing page

Chiến thuật.

Chạy 2 chiến dịch Push Notifications, target vào người dùng Android ở Brazil:

Chiến dịch 1: Nhóm người dùng có high activity, giá thầu kiểu CPC, $0.005, tần suất nhìn thấy quảng cáo: 1 lần trong 24 giờ.

Chiến dịch 2: Nhóm người dùng với Low activity, giá thầu kiểu CPM, $0.01, tần suất nhìn thấy quảng cáo: 1 lần trong 24 giờ.

Giải thích: Đầu tiên tôi muốn xem chiến dịch sẽ ra sao nếu target vào những người tương tác nhiều nhất: nhóm high activity. Tôi biết chất lượng traffic khá tốt, tôi nghĩ trả tiền cho mỗi click là khá hợp lý. Nhưng mà số lượng traffic không lớn, nên tôi buộc phải tạo thêm một chiến dịch nữa.

Chiến dịch thứ hai target vào nhóm Low activity. Những người dùng thuộc nhóm này, họ không tương tác nhiều những. Nên tôi có thể được nhiều click với giá rẻ, tôi chọn hình thức CPM để lấy lượng traffic khổng lồ, với giá rẻ hơn nhiều CPC.

Kết quả:

Chiến dịch 1 (High, CPC): $1455
Chiến dịch 2 (Low, CPM): $890

Thống kê từ PropellerAds:

Thống kê từ Adcombo:

Chiến dịch thứ hai, với hình thức CPM, có ROI cao hơn. Số lượng chuyển đổi tương tự chiến dịch thứ nhất, nhưng vì traffic rẻ nên lợi nhuận cao hơn.

Doanh thu là $3373, nhưng sau đó tôi đã nhận được đến $5539. Vì theo như offer thông báo, thì network chỉ trả tiền cho những chuyển đổi được chấp nhận, tức là họ sẽ giữ thông tin trong 30 ngày. Không phải tất cả conversion đều được chấp nhận. Một số conversion sẽ được giữ lại, xét duyệt, và khi họ nói OK, họ sẽ thanh toán.

Những dòng cuối cùng.

Với lượng traffic lớn, giá rẻ ở Latin America, đây là cơ hội tốt để test các hình thức bid CPC và CPM. Bạn cần test nhiều creative, và những cái nào quan trọng nhất, thì cần chú ý.

Traffic từ Latin American đang rất hot, tôi thấy rằng những offer về eCommerce, gaming, finance đang có những kết quả ấn tượng. Bạn hãy test thử đi.

Nguồn: https://propellerads.com

Scroll to Top