Nhập Môn

Newbie không nên chạy traffic ở những GEO cạnh tranh Tier 1. Tại sao?

Trong bài viết về những sai lầm mà người mới thường mắc phải, bạn đã biết về sai lầm số 5: Thách thức những GEO quá cạnh tranh. Ở bài viết này, chúng ta sẽ làm rõ điều đó. Định nghĩa: Tiers là gì? Khi nói đến GEO – khu vực địa lý, chúng ta …

Newbie không nên chạy traffic ở những GEO cạnh tranh Tier 1. Tại sao? ĐỌC THÊM

Scroll to Top