SEO và PPC: Nên chọn cái nào để chiến dịch quảng cáo lợi nhuận hơn

Khi làm SEO, chúng ta cố gắng Rank các bài viết trên bộ máy tìm kiếm. Chủ yếu là Google vì lượng tìm kiếm chiếm trên 80%. Khi làm PPC, chúng ta cố gắng tối ưu quảng cáo để lợi nhuận thu về lớn hơn chi phí. Các marketer thường chú ý tới ROI và …

SEO và PPC: Nên chọn cái nào để chiến dịch quảng cáo lợi nhuận hơn Đọc thêm »