Đóng Góp

Huynh đệ nào đóng góp được tài nguyên, ý tưởng, tuyệt chiêu… cho group đều được thăng cấp. Xem bảng cấp bậc tại đây: https://www.thongthienphong.com/bang-cap-bac/

Phuong Dang – Hiệu Úy 3

Hướng dẫn Nén Gzip site AWS S3 qua CloundFrontôi, tăng tốc landing page

Phuong Dang – Hiệu Úy 2

https://code.visualstudio.com


Huynh Phi Khanh 1


Phuong Dang – Hiệu Úy 1.


Phuong Dang – Mục Đồng.

Đây là một số kinh nghiệm chơi push cho người mới bắt đầu. Được tặng miễn phí từ STM forum.


Phuong Dang – Mục Đồng

 GEOs theo Tier 1-2-3 là quốc gia nào 

 Anh em Download về dùng nha 

https://drive.google.com/open?id=1Ghu6Ov7gporqiwKvIHPlCNrT88NqhCOy