Kiếm $1.383.000 mà không phải trả tiền cho quảng cáo Facebook, Google. Chiến thuật eCommerce nâng cao

Video đã được tôi Việt hoá sạch sẽ đẹp đẽ, bạn hãy bấm vào nút CC để mở phụ đề tiếng Việt.

Video dài. Bạn hãy chuẩn bị giấy bút để ghi chép những điều quan trọng. Sắp xếp thời gian xem hợp lý.

Thuật ngữ:

App: ứng dụng.
Marketer:
Advertiser: nhà quảng cáo.
Offer: sản phẩm, hoặc lead.
Traffic: Lượng truy cập.
Agency: Team chạy quảng cáo thuê.
Giveaway: Tặng miễn phí – tặng quà để đổi lấy thông tin người dùng.
SKU: viết tắt của Stock Keeping Unit, có nghĩa là đơn vị phân loại hàng hóa tồn kho.
Media buyer: Người chạy quảng cáo.
SMS: tin nhắn
Theme: giao diện, chủ đề.
Influencers: người nổi tiếng trên mạng xã hội.
Review: bài viết đánh giá.
Push Notifications: Thông báo đẩy
Upvote: Bỏ phiếu, ủng hộ.
Backed: Phần sau của hệ thống.
SDK: viết tắt của Software Development Kit là các công cụ và phần mềm dùng để phát triển ứng dụng thông qua một nền tảng nhất định.
App install: Cài đặt ứng dụng.
EIN: Mã số thuế liên bang.
Advertiser: Nhà quảng cáo.
Woo: Woocommerce.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top