Cập nhật: 31/12/2021

Trong video này, bạn sẽ được học được phương pháp scale mạnh mẽ của một agency lớn, là phương pháp có thể giúp những newbie có thể nhanh chóng bắt kịp chiến dịch scale quảng cáo Facebook với ngân sách lớn.

Hãy ghi chú lại những thông tin quan trọng và áp dụng ngay để tăng doanh thu quảng cáo của bạn nhé.

Trong khi học, hãy biết lựa chọn và lọc ra các chiến thuật phù hợp cho bản thân. Bởi vì chiến dịch của họ chạy sẽ khác với của bạn, có thể không phù hợp với chiến dịch của bạn.

Và quan trọng hơn hết là cần áp dụng thực hành nhé. Nếu chỉ nghe lý thuyết suông thì bạn sẽ quên rất nhanh đấy.

Chúc bạn học tốt.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>