Liên hệ admin

Hiện tại tôi rất bận, vừa xây dựng Thông Thiên Phong và vừa xử lý công việc kinh doanh của mình.

Vậy nên, nếu bạn muốn đăng ký Khu VIP, hãy liên hệ với tôi qua thông tin sau:

Facebook: https://www.facebook.com/trungkiendotcom

Email: aideskien@gmail.com

Tôi sẽ giúp bạn tạo tài khoản VIP và duyệt bạn vào group.

Đối với những việc không liên quan, xin đừng liên hệ. Bởi vì tôi rất bận. Rất mong bạn thông cảm cho sự bất tiện này.

Ghi chú: Để tránh loãng Facebook, tôi chỉ bấm “add friend” với những bạn đã tham gia Khu VIP.

Scroll to Top