Cập nhật: 03/05/2022

Đây là 3 sai lầm mà newbie thường gặp khi chạy quảng cáo Google Display Network, hãy xem để rút ra bài học nhé:

  1. Không tắt traffic từ mobile app
  2. Không biết chọn website để target, thu hẹp ngân sách và từ từ scale rộng hơn
  3. Không dùng công cụ tracking (parallel tracking).

Xem kỹ video để rút ra bài học chi tiết.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>