Case Study: Xây dựng đế chế eCommerce $2.000.000. Phương pháp scale và quản lý công ty dropshipping.

Bấm vào nút “CC” để mở phụ đề tiếng Việt. Video dài, hãy chuẩn bị giấy bút để ghi chép những kiến thức quan trọng, sắp xếp thời gian hợp lý.

Thuật ngữ:

Scale: Mở rộng quy mô chiến dịch quảng cáo, đem lại doanh thu cao hơn.
Scale rộng: Scale chiến dịch, mở rộng quy mô chiến dịch quảng cáo rộng ra nhiều kênh.
Scale sâu: Scale chiến dịch, mở rộng quy mô chiến dịch quảng cáo thật sâu, tập trung vào một hoặc vài kênh chủ chốt.
Sellers: Người bán hàng.
Wow factor: Điều gì làm người mua hàng phải nói “wow”.
Sản phẩm Tier 1: Sản phẩm có thể scale và đem lại lợi nhuận lớn, trên $100k.
Sản phẩm Tier 2: Sản phẩm có thể scale và đem lại lợi nhuận trung bình trên $5k.
Sản phẩm Tier 3: Sản phẩm đem lại lợi nhuận thấp, khoảng $1k.
CTR: Tỷ lệ click.
autoplay: Tự động chạy video.
viral: Phổ biến, nổi tiếng, có tính lan truyền mạnh.
PPE: page post engagement – loại quảng cáo tăng tương tác.
CPM: Cost per mile – giá tiền cho mỗi 1000 lượt hiển thị quảng cáo.
Initial check out: Click vào nút mua hàng, tiến hành thanh toán, nhưng chưa trả tiền, chưa thanh toán xong.
Add to cart: Thêm vào giỏ hàng.
Adset: Nhóm quảng cáo.
Overlap: Trùng lặp đối tượng.
Auto bid: Tự động đặt giá quảng cáo.
Manual bidding: Đặt giá quảng cáo thủ công.
CPA: Trong bài này, CPA là chỉ về làm affiliate thông thường.
Interests: Sở thích.
1 day click: Facebook sẽ tối ưu trong vòng 1 ngày.
ROAS: Lợi nhuận thu về trên chi phí quảng cáo, có nghĩa là bạn thu về được bao nhiêu đồng cho mỗi đồng bạn chi cho quảng cáo.
Scam: Lừa đảo.
Fulfillment: Dịch vụ hoàn tất đơn hàng – quá trình bắt đầu từ lúc hàng hóa được nhập vào kho đến lúc người mua hàng nhận được sản phẩm.
3PL: “Third party logistics”, được hiểu là sử dụng các dịch vụ trong logistics của bên thứ 3.
APEC: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.
Placement: Điểm đặt, vị trí đặt quảng cáo.
AOV: Average Order Value – (giá trị đặt hàng trung bình) được tính bằng công thức TỔNG DOANH THU chia cho ĐƠN HÀNG

Scroll to Top