Doanh thu $100.000 mỗi tháng với sản phẩm số. Kinh doanh thông tin thời 4.0

Bấm vào nút “CC” để mở phụ đề tiếng Việt. Video dài, hãy chuẩn bị giấy bút để ghi chép những kiến thức quan trọng, sắp xếp thời gian hợp lý.

Để có thể vận dụng các kiến thức affiliate marketing trong video này, đòi hỏi bạn có một nền tảng kinh nghiệm vững chắc.

Mới cuối năm 2020 đây, tôi thấy Tony Robbins và Dean Graziosi đã áp dụng kiến thức trong video này một cách rất bài bản, họ làm một hệ thống phễu chuyên nghiệp, chạy quảng cáo cả tới những quốc gia hẻo lánh như Việt Nam.

Vậy nên, các kiến thức vẫn có thể áp dụng tốt, chưa hề lỗi thời.

Nếu có chỗ nào trong video mà bạn không hiểu, hãy dừng video lại, sử dụng Google để tìm kiếm thông tin.

Tham gia Tàng Kinh Các tại đây.

Chỉ cần nhắn tin Facebook, nói với tôi rằng bạn đã đăng ký “Mật đạo bí mật” là tôi sẽ giảm cho bạn 20% đối với VIP Lifetime nhé.

Scroll to Top