Kinh nghiệm affiliate: Tuyển nhân viên, Xây dựng hệ thống để tự động hoá công việc kinh doanh

Bấm vào nút “CC” để mở phụ đề tiếng Việt. Video dài, hãy chuẩn bị giấy bút để ghi chép những kiến thức quan trọng, sắp xếp thời gian hợp lý.

Thuật ngữ:

Media buyers: Người chạy quảng cáo
SOP: Hệ thống quy trình, được tạo ra để hướng dẫn và duy trì chất lượng công việc
KOL: Nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng
Checklist: Danh sách công việc
Adult dating: Ngách quảng bá hẹn hò người lớn
Team: Đội nhóm
VAR: Trợ lý ảo.
Mindset: Tư duy

Giới thiệu Tàng Kinh Các

Hồi tưởng: Sau khi xây dựng và hoàn thiện Tàng Kinh Các, tôi cảm thấy bản thân rất vững kiến thức marketing, dường như cái gì cũng có thể làm. Lập affiliate network, được luôn; muốn lập nguồn traffic, cũng được.

Nói thật là nhiều anh em tham gia, có người thành công, có người thất bại. Một số người mặc dù thất bại nhưng cái họ được là kiến thức vững chắc, rất vững chắc.

Tham gia Tàng Kinh Các tại đây.

Chỉ cần nhắn tin Facebook, nói với tôi rằng bạn đã đăng ký “Mật đạo bí mật” là tôi sẽ giảm cho bạn 20% đối với VIP Lifetime nhé.

Scroll to Top