Solo Affiliate: Cách chạy chiến dịch 7 con số với quảng cáo Native Ads

Thuật ngữ:

Solo affiliate: Làm affiliate một mình, không có team, không có đội nhóm.
White hat: Phương pháp kinh doanh tuân thủ luật pháp, không chơi bẩn, không mờ ám.
Native ads: Quảng cáo native.
Target: Nhắm mục tiêu quảng cáo.
Clickbait: Thổi phồng quảng cáo quá mức để kéo nhiều lượt click.
Rep: Cách viết ngắn gọn của representative – tức người đại điện, người hỗ trợ, người tư vấn. Trong bài này là nói đến người sẽ hỗ trợ khi bạn làm việc với nguồn traffic.
Desktop: Thiết bị máy tính để bàn.
Tablet: Thiết bị máy tính bảng.
OS version: Phiên bản hệ điều hành của thiết bị.
Bonus: Quà tặng thêm.
Publisher: Trong video ngày, publisher nghĩa là những người, những công ty có trang web, để bạn có thể đặt quảng cáo trên đó.

Scroll to Top