Khóa học: eCommerce nhập môn: Sơ nhập giang hồ - Khởi động xây dựng website dropshipping

Khởi động với Facebook marketing - Kéo follow và bán hàng trên Facebook

Cung cấp kiến thức và hướng dẫn bài bản để bạn xây dựng và tối ưu cửa hàng online đầu tiên. Khóa học giúp bạn xây dựng website, tạo cứ điểm vững chắc đầu tiên để làm eCommerce. Bạn sẽ học được phương pháp tối ưu tăng chuyển đổi để duy trì doanh thu ổn định.

eCommerce nhập môn: Sơ nhập giang hồ - Khởi động xây dựng website dropshipping

Pen