Cập nhật: 31/03/2022

Trong video này, bạn sẽ được thấy một ví dụ về chiến dịch quảng cáo Native ads thật sự, với ngách về Keto diet.

Hãy ghi chú những kiến thức quan trọng để áp dụng trong chiến dịch riêng của mình nhé.

Học affiliate marketing nâng cao tại: https://www.thongthienphong.com/affiliate-chuyen-sau/

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>