Cập nhật: 09/04/2022

Trong video này, bạn sẽ được xem những phân tích sau khi chi tiêu $120.000 cho quảng cáo Push Notifications với 109 chiến dịch.

Nên sử dụng offer nào, nên thiết lập chiến dịch như thế nào và một số điều cần chú ý khi sử dụng quảng cáo Push Notifications.

Để biết cách từng bước thiết lập chiến dịch với tracking bài bản, hãy tham khảo nội dung nâng cao: https://www.thongthienphong.com/affiliate-chuyen-sau/

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>