Kiếm tiền với affiliate: Quảng cáo Push Traffic – Phần 2

Cập nhật ngày 03/03/2021 bởi Nguyễn Trung Kiên

Bạn có thể xem phần 1 tại đây. Chi tiết hành trình từ một newbie tiến tới $200/ngày (newbie với push traffic)

Ngày 5

Tôi tập trung vào 3 chiến dịch. Mỗi chiến dịch là một ngách khác nhau. Nhưng sẽ tập trung mạnh nhất vào Finance-T2

#SWEEPSTAKES-VOUCHER-T1

COST: $26.20

REVENUE: $17.92

PROFIT: -$8.28

ROI: -31.62%

Lại tụt trở lại -30%, nhưng tôi không quan tâm lắm vì đã có chiến dịch lợi nhuận. Và tôi đang tập trung vào chiến dịch đó.

#CASINO-T2

COST: $50.76

REVENUE: $46.40

PROFIT: -$4.36

ROI: -8.60%

Sắp lợi nhuận rồi. Tôi cần loại bỏ các placement không lợi nhuận. Tuy nhiên, với ROI thấp như vầy thì khả năng là không scale được.

#FINANCE-T2

COST: $396.63

REVENUE: $550.31

PROFIT: +$153.68

ROI: +38.75%

Đây là chiến dịch lợi nhuận nhất của tôi. Tôi scale, tăng ngân sách.

ROI giảm, nhưng tôi vẫn có lợi nhuận lớn. Khá tốt đẹp.

Tôi tăng ngân sách lên $400 một ngày, và chiến dịch vẫn có lợi nhuận 3 con số.

Tôi quyết định bỏ hết các chiến dịch còn lại và chỉ tập trung vào chiến dịch này thôi.

Ngày 6 – 14: Một chiến dịch. Nhiều lợi nhuận.

Offer Finance-T2 cho kết quả khá tốt. Tôi đã bỏ hết các chiến dịch khác và chỉ tập trung vào offer này thôi.

Chạy chiến dịch trong hai tuần. Bên dưới là hình ảnh lợi nhuận hàng ngày.

Tổng lợi nhuận:

#FINANCE-T2

COST: $2669.33

REVENUE: $3348.17

PROFIT: +$678.84

ROI: +25.43%

Kết luận.

Chỉ trong 4 ngày đã có chiến dịch lợi nhuận 3 con số. Với tổng lợi nhuận gần $700.

Bạn chỉ cần biết tối ưu một chút là sẽ có lợi nhuận.

Erik là một affiliate có kinh nghiệm. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy chơi push traffic. Đã test 5 offer từ 5 ngách khác nhau, và tìm được chiến dịch lợi nhuận.

Scroll to Top