Cập nhật: 07/02/2022

Cập nhật: Hiện tại Google Analytics đã ra mắt phiên bản mới, tuy nhiên phiên bản cũ vẫn nên dùng vì có sự ổn định cao. Để cho giống với hướng dẫn bài học, bạn hãy sử dụng phiên bản Google Analytics cũ nhé.

Xem hướng dẫn chuyển giao diện về Google Analytics cũ:

Hướng dẫn cài đặt Google Analytics phiên bản cũ cực nhanh

File tải về:

SEO Factors

Top 50 Pages

Page Speed

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>