Giảm giá!
Công cụ SEOMua chung Ubersuggest

[Dùng chung] Công cụ Ubersuggest Lifetime – Nhóm 5 người – TK1

40$

Tiết kiệm: 80$ (67%)

Nhóm 5 người dùng chung công cụ. Đây là phiên bản Ubersuggest Individual, dùng Lifetime (Trọn đời của công ty – nếu công ty sập thì sẽ dừng sử dụng).

Sau khi mua xong, bạn sẽ được cấp thông tin tài khoản gồm email, và mật khẩu truy cập. Chỉ giới hạn 5 người mua, sau khi đã đủ người mua, Thông Thiên Phong sẽ chặn tính năng mua hàng.

Giá gốc bản Lifetime: $120. Giá mua chung nhóm 5 người: $40 (935.000đ). Bạn cũng có thể mua công cụ bản gốc tại đây.

Chỉ còn duy nhất 2 slot.
Danh mục:

Nhóm 5 người dùng chung công cụ. Nếu bạn mua chung ở những website khác, thì có lẽ bạn phải dùng chung công cụ với hàng chục, hàng trăm người. Dùng chung nhiều người rất bất tiện, rất chán.

Khi đăng ký mua chung ở Thông Thiên Phong, Admin cam kết chỉ có 5 huynh đệ được truy cập công cụ.

Sau khi mua xong, bạn sẽ được cấp thông tin tài khoản gồm email, và mật khẩu truy cập. Chỉ giới hạn 5 người mua, sau khi đã đủ người mua, sản phẩm sẽ tự động khóa. Đây là phiên bản dùng Lifetime (Trọn đời của công ty – nếu công ty sập thì sẽ dừng sử dụng).

Bạn có thể tùy ý đăng nhập công cụ bằng email và mật khẩu, thoải mái cài thêm các addon của Ubersuggest.

Nhược điểm: Mất tính năng thông báo từ khoá cho website. Tức là bạn chèn thông tin website vào, Ubersuggest sẽ gửi thông báo hàng tuần cho bạn về thông tin từ khóa mà bạn rank được. Tính năng này ít dùng.