Thiên Thời

Sưu tầm các bài viết, video hay, giúp anh em tiên đoán thiên cơ. Từ đó có thể chọn hướng phát triển tốt nhất cho mình:

Bí ẩn Kinh Dịch (P.1): Kinh Dịch có phải chỉ để bói mệnh, xem phong thuỷ?
https://www.dkn.tv/van-hoa/bi-an-kinh-dich-p-1-kinh-dich-co-phai-chi-de-boi-menh-xem-phong-thuy.html

Bí ẩn Kinh Dịch (P.2): Quẻ thuần Càn và nhận thức về Thần và vũ trụ
https://www.dkn.tv/van-hoa/bi-an-kinh-dich-p-2-que-thuan-can-va-nhan-thuc-ve-than-va-vu-tru.html

Vì sao chúng ta không nên du hành vượt thời gian?
https://www.dkn.tv/khoa-hoc-cong-nghe/vi-sao-chung-ta-khong-nen-du-hanh-vuot-thoi-gian.html

Nỗi oan ngàn năm của Chu Du
https://trithucvn.net/van-hoa/troi-da-sinh-du-sao-con-sinh-luong-noi-oan-ngan-nam-cua-chu-du.html

Vua Lê Thánh Tông tặng người dân nghèo khổ một câu đối, mấy trăm năm hậu thế còn suy ngẫm
https://www.dkn.tv/van-hoa/vua-le-thanh-tong-tang-nguoi-dan-ngheo-kho-mot-cau-doi-may-tram-nam-hau-the-con-suy-ngam.html

Bí ẩn nguồn gốc nhà Lý: Thần Phật đã bảo hộ nước Nam suốt nghìn năm qua như thế nào? (P.2)
https://www.dkn.tv/van-hoa/bi-an-nguon-goc-nha-ly-than-phat-da-bao-ho-nuoc-nam-suot-nghin-nam-qua-nhu-the-nao-p-2.html

Bí ẩn nguồn gốc nhà Lý: Thần Phật đã bảo hộ nước Nam suốt nghìn năm qua như thế nào?
https://www.dkn.tv/van-hoa/bi-an-nguon-goc-nha-ly-than-phat-da-bao-ho-nuoc-nam-suot-nghin-nam-qua-nhu-the-nao-p-1.html

Thiếu Tướng Nguyên Tổng Biên Tập Báo Quân Đội nói gì về Pháp Luân Công: https://www.youtube.com/watch?v=X5-oXicVLjU