Chat tiếng Anh với nhân viên tư vấn của Voluum

Đăng ký bản miễn phí của Voluum được vài ngày. Cô nhân viên đã gọi điện thoại và nhắn tin Skype để tư vấn. Gọi điện thoại thì không nghe được gì hết. Chỉ nghe được một chữ. Voluum và Skype.

Cuối cùng lôi lên Skype để chat, nhưng vốn tiếng Anh quá tệ. Nên bất lợi.

Sau đợt chiến dịch này. Tiếng Anh sẽ là một trong những môn mà tôi cần ưu tiên học.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top