Sử dụng công cụ Anstrex để spy quảng cáo, lấy ý tưởng quảng cáo

Cách nhanh nhất để thành công với affiliate là gì? Đó chính là bắt chước, học theo các affiliate giỏi nhất. Họ là những affiliate hàng đầu.

Đừng tốn thời gian test nhiều quảng cáo. Hãy tìm landing page của những affiliate giỏi, xem họ làm như thế nào, để rồi làm theo.

Họ dùng từ như thế nào, trình bày như thế nào, CTA như thế nào. Hãy bắt chước họ để nhanh chóng có được những chiến dịch lợi nhuận đầu tiên.

Scroll to Top