Thực hành Sử dụng công cụ Spy để tìm quảng cáo tiềm năng

Lý thuyết đơn giản: Sử dụng công cụ Spy để do thám, tìm kiếm những quảng cáo lợi nhuận. Các affiliate thành công họ đang làm như thế nào. Họ sử dụng network nào, mẫu quảng cáo nào, landing page nào, sản phẩm nào… thì chúng ta bắt chước họ, từ đó tạo được chiến dịch thành công. Kiếm tiền.

Nhưng thực hành thì không hề đơn giản như vậy, toàn bộ quá trình có khi phải tốn nhiều ngày, nhiều tiền, để có thể kiểm tra, test chiến dịch, học tập và tích lũy kinh nghiệm.

Cùng đồng hành với tôi trong video thực chiến này, tôi sẽ dùng công cụ Spy để do thám các quảng cáo lợi nhuận.

https://www.youtube.com/watch?v=kXsL4ziMKIQ
Scroll to Top